Stourhead Bridge

Day 218 : Stourhead Bridge

X-Pro1

Taken on the 14/08/2016