Moka Pot

Day 199 : Moka Pot

X-Pro1

Taken on the 26/07/2016